Het Antiquarian Book & Customer Information System (ABC InfoSystem) is ontwikkeld in samenwerking met diverse antiquariaten. Het systeem is specifiek geschikt voor antiquariaten met boeken en prenten.

Marketing, relatiebeheer, administratie
ABC InfoSystem ondersteunt zo volledig en flexibel mogelijk de commerciële en administratieve activiteiten van het antiquariaat. Enerzijds biedt het systeem de mogelijkheid om boeken zo efficiënt mogelijk onder de aandacht van de juiste klanten te brengen. Anderzijds voorziet het systeem in diverse modules voor de administratie, voor het genereren van specifieke uitvoer en is koppeling met de website mogelijk.

Functionaliteiten
Vanzelfsprekend voorziet het ABC InfoSystem in boeken-, klanten-, facturen- en voorraadbeheer. Daarnaast is het mogelijk klantenmailing te verzorgen (per e-mail of post) op basis van belangstelling en/of koopgedrag of naar aanleiding van gerichte zoekopdrachten. Het systeem kan catalogi bestanden genereren bestemd voor de website of t.b.v. drukwerk. Per klant kan inkomende (bestellingen) en uitgaande post (aanbiedingen) beheerd en opgeslagen worden. In combinatie met de speciaal ontwikkelde website kan direct online besteld worden.

Klant- en boekmatching
De kracht van het ABC InfoSystem is de klant- en boekmatching, de uitgebreide selectiemogelijkheid van titels op basis van interesse of koopgedrag van klanten. Ieder nieuw ingevoerd boek kan direct per email bij de meest in aanmerking komende klanten worden aangeboden. Tegelijkertijd kan een lijst van gerelateerde titels worden meegezonden.

Klant- en boekmatching geschiedt d.m.v. weging van verkoopgegevens. Voor de gevonden klant(en) kan binnen enkele seconden een aanbiedingslijst gemaakt worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ‘datamining’ en ‘one-to-one marketing’, alles binnen het eigen systeem en niet toegankelijk voor derden. De potentiele klanten kunnen rechtstreeks via email of per post benaderd worden.

Export naar gerelateerde websites/databases
Uitvoer van bestanden naar Bibliofind, ABE, Antiqbook enz. is via in te stellen ‘formats’ een kwestie van enkele minuten.

Koppeling met website
ABC InfoSystem is te koppelen met de website zodat het aanbod altijd actueel en up-to-date is.

Related Projects